Ontdek wat Social Return werkelijk betekent voor uw maatschappelijke impact.

Wat is Social Return?

Wat is Social Return?

Social Return is een term die steeds vaker voorkomt in aanbestedingen en overheidscontracten. Maar wat houdt het eigenlijk in? Social Return heeft als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden op werk en participatie in de maatschappij.

Bedrijven die een opdracht van de overheid binnenhalen, worden vaak verplicht om een bepaald percentage van de werkzaamheden uit te voeren met mensen die moeilijk aan werk kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om langdurig werklozen, mensen met een arbeidsbeperking of statushouders.

Door Social Return in te zetten, dragen bedrijven bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij niet alleen om het creëren van werkgelegenheid, maar ook om het bieden van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor deze groep mensen.

Op die manier draagt Social Return niet alleen bij aan het vervullen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar kan het ook leiden tot waardevolle samenwerkingen en innovatie binnen organisaties. Door diversiteit en inclusie te stimuleren, ontstaat er een win-win situatie voor zowel bedrijven als de samenleving als geheel.

Wil je meer weten over hoe jouw organisatie Social Return kan toepassen en welke voordelen dit met zich meebrengt? Neem dan contact op met ons team voor advies en ondersteuning bij het implementeren van Social Return in jouw bedrijfsvoering.

Ontdek wat Social Return is en hoe het uw bedrijf kan versterken op https://socialreturn.nu/social-return/.