Alles wat je moet weten over het biologische landbouw keurmerk


Biologische landbouw is een manier van landbouw bedrijven waarbij er rekening wordt gehouden met de natuur en het milieu. Om te garanderen dat producten echt biologisch zijn, is er het biologische landbouw keurmerk. Maar wat houdt dit keurmerk precies in?

Het biologische landbouw keurmerk wordt toegekend aan producten die voldoen aan de strenge eisen van biologische landbouw. Dit betekent onder andere dat er geen gebruik gemaakt wordt van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. In plaats daarvan worden natuurlijke methodes gebruikt om de gewassen te beschermen tegen ziektes en plagen.

Ook dierenwelzijn speelt een belangrijke rol in de biologische landbouw. Zo hebben dieren meer ruimte dan in reguliere veehouderijen, krijgen ze biologisch voer en worden ze niet preventief behandeld met medicijnen. Dit komt niet alleen ten goede aan het welzijn van de dieren, maar ook aan de kwaliteit van het vlees of de melk die zij produceren.

Het biologische landbouw keurmerk wordt toegekend door onafhankelijke organisaties, zoals Skal Biocontrole in Nederland. Deze organisaties controleren of boeren en producenten zich houden aan de eisen voor biologische landbouw en of hun producten dus echt biologisch zijn.

Producten met het biologische landbouw keurmerk zijn herkenbaar aan het groene blaadje op de verpakking. Dit blaadje staat garant voor een duurzame en verantwoorde manier van landbouw bedrijven en is dus een goede keuze voor consumenten die bewust willen omgaan met voeding en het milieu.

Kortom, het biologische landbouw keurmerk staat voor duurzame en verantwoorde landbouwmethoden, waarbij er rekening wordt gehouden met natuur en milieu. Door te kiezen voor producten met dit keurmerk draag je bij aan een betere wereld voor mens, dier én natuur.

 

7 veelgestelde vragen over het biologische landbouw keurmerk

 1. Wat is het biologische landbouw keurmerk?
 2. Waarom is het biologische landbouw keurmerk belangrijk?
 3. Wat zijn de voordelen van het biologische landbouw keurmerk?
 4. Welke producten mogen worden gecertificeerd met het biologische landbouw keurmerk?
 5. Hoe krijg ik toegang tot het biologische landbouw keurmerk?
 6. Wat zijn de verplichtingen voor bedrijven die gecertificeerd zijn met het biologische landbouw keurmerk?
 7. Welke controles voeren instanties uit om te bepalen of bedrijven aan de eisen voor het behalen van het biologische landbouw keurmerk voldoen?

Wat is het biologische landbouw keurmerk?

Het biologische landbouw keurmerk is een certificering die wordt toegekend aan producten die geproduceerd zijn volgens de regels van de biologische landbouw. Dit betekent onder andere dat er geen gebruik wordt gemaakt van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. In plaats daarvan worden natuurlijke methoden gebruikt om de gewassen te beschermen tegen ziektes en plagen. Ook dierenwelzijn speelt een belangrijke rol in de biologische landbouw. Zo hebben dieren meer ruimte dan in reguliere veehouderijen, krijgen ze biologisch voer en worden ze niet preventief behandeld met medicijnen. Het biologische landbouw keurmerk wordt toegekend door onafhankelijke organisaties, zoals Skal Biocontrole in Nederland. Deze organisaties controleren of boeren en producenten zich houden aan de eisen voor biologische landbouw en of hun producten dus echt biologisch zijn. Producten met het biologische landbouw keurmerk zijn herkenbaar aan het groene blaadje op de verpakking en staan garant voor een duurzame en verantwoorde manier van landbouw bedrijven.

Waarom is het biologische landbouw keurmerk belangrijk?

Het biologische landbouw keurmerk is belangrijk om verschillende redenen. Allereerst staat het keurmerk voor duurzame en verantwoorde landbouwmethoden, waarbij er rekening wordt gehouden met natuur en milieu. Dit is belangrijk omdat de reguliere landbouw vaak gepaard gaat met negatieve effecten op het milieu, zoals bodemverontreiniging, watervervuiling en verlies van biodiversiteit.

Door te kiezen voor producten met het biologische landbouw keurmerk draag je bij aan een betere wereld voor mens, dier én natuur. Biologische boeren gebruiken geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, maar maken gebruik van natuurlijke methodes om gewassen te beschermen tegen ziektes en plagen. Daarnaast hebben dieren in de biologische landbouw meer ruimte dan in reguliere veehouderijen, krijgen ze biologisch voer en worden ze niet preventief behandeld met medicijnen.

Bovendien zijn producten met het biologische landbouw keurmerk vaak gezonder dan reguliere producten. Dit komt doordat er geen kunstmatige toevoegingen worden gebruikt en er minder restanten van bestrijdingsmiddelen op de gewassen achterblijven.

Tot slot draagt het biologische landbouw keurmerk bij aan transparantie in de voedingsindustrie. Door middel van onafhankelijke controles wordt gecontroleerd of boeren en producenten zich houden aan de eisen voor biologische landbouw. Hierdoor weet je als consument zeker dat je een product koopt dat daadwerkelijk biologisch is.

Kortom, het biologische landbouw keurmerk is belangrijk omdat het staat voor duurzame en verantwoorde landbouwmethoden, gezondere producten en transparantie in de voedingsindustrie. Door te kiezen voor producten met dit keurmerk draag je bij aan een betere wereld voor mens, dier en natuur.

Wat zijn de voordelen van het biologische landbouw keurmerk?

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het biologische landbouw keurmerk, zowel voor de consument als voor het milieu. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste voordelen:

 1. Gezonder en veiliger voedsel: Biologische producten worden geproduceerd zonder het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Dit betekent dat er minder resten van deze stoffen in ons voedsel terechtkomen, wat de gezondheid ten goede komt. Bovendien worden er geen genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) gebruikt in de biologische landbouw, wat ook bijdraagt aan veiliger voedsel.
 2. Beter voor het milieu: Biologische landbouwmethoden zijn duurzamer en hebben minder impact op het milieu dan conventionele landbouwmethoden. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor de biodiversiteit en het grondwater.
 3. Betere leefomstandigheden voor dieren: In de biologische landbouw hebben dieren meer ruimte en krijgen ze biologisch voer. Ook worden ze niet preventief behandeld met medicijnen, wat hun gezondheid ten goede komt.
 4. Streng gecontroleerd: Producten met het biologische keurmerk worden streng gecontroleerd door onafhankelijke organisaties om te garanderen dat ze voldoen aan de eisen voor biologische landbouw.
 5. Bijdrage aan duurzame ontwikkeling: Door te kiezen voor biologische producten met het keurmerk draag je bij aan duurzame ontwikkeling en stimuleer je boeren om op een meer duurzame manier te werken.

Kortom, het biologische landbouw keurmerk biedt verschillende voordelen voor zowel de consument als het milieu. Door te kiezen voor producten met dit keurmerk draag je bij aan een gezondere en duurzamere wereld.

Welke producten mogen worden gecertificeerd met het biologische landbouw keurmerk?

Een breed scala aan producten kan worden gecertificeerd met het biologische landbouw keurmerk, waaronder:

– Groenten en fruit

– Graanproducten, zoals brood en pasta

– Vlees, gevogelte, vis en eieren

– Zuivelproducten, zoals melk, kaas en yoghurt

– Honing

– Kruiden en specerijen

– Thee en koffie

Daarnaast kunnen ook andere producten die afkomstig zijn van biologische landbouw gecertificeerd worden, zoals diervoeder en zaden. Het keurmerk geldt niet alleen voor voedingsmiddelen, maar ook voor bijvoorbeeld cosmetica die op natuurlijke wijze zijn geproduceerd.

Het is belangrijk om te weten dat niet alle producten met een biologisch label ook daadwerkelijk gecertificeerd zijn. Alleen producten die voldoen aan de strenge eisen van biologische landbouw mogen het officiële keurmerk dragen. Daarom is het altijd goed om te controleren of een product ook daadwerkelijk is gecertificeerd voordat je het koopt.

Het biologische landbouw keurmerk is dus van toepassing op een breed scala aan producten die afkomstig zijn van biologische landbouw. Door te kiezen voor deze producten draag je bij aan duurzame en verantwoorde landbouwmethodes en een betere wereld voor mens, dier én natuur.

Hoe krijg ik toegang tot het biologische landbouw keurmerk?

Als je als boer of producent in aanmerking wilt komen voor het biologische landbouw keurmerk, moet je voldoen aan de eisen voor biologische landbouw. Deze eisen zijn vastgelegd in Europese wetgeving en worden gecontroleerd door onafhankelijke organisaties, zoals Skal Biocontrole in Nederland.

Om toegang te krijgen tot het biologische landbouw keurmerk moet je een certificeringstraject doorlopen. Dit traject bestaat uit verschillende stappen, zoals het opstellen van een plan van aanpak en het implementeren van de benodigde maatregelen om te voldoen aan de eisen voor biologische landbouw.

Tijdens het certificeringstraject word je begeleid door een controleur van de certificerende instantie. Deze controleert of je bedrijf voldoet aan de eisen voor biologische landbouw en geeft advies over eventuele verbeterpunten.

Als je bedrijf voldoet aan alle eisen en er geen afwijkingen zijn geconstateerd tijdens de controles, ontvang je het biologische landbouw keurmerk. Dit keurmerk mag vervolgens worden gebruikt op alle producten die geproduceerd zijn volgens de richtlijnen voor biologische landbouw.

Het is belangrijk om te weten dat het certificeringstraject en het behalen van het keurmerk tijd en geld kost. Maar als boer of producent kun je hiermee wel laten zien dat jouw producten op een duurzame en verantwoorde manier geproduceerd worden, wat kan bijdragen aan een betere reputatie en hogere vraag naar jouw producten.

Als consument kun je het biologische landbouw keurmerk herkennen aan het groene blaadje op de verpakking. Door te kiezen voor producten met dit keurmerk draag je bij aan een duurzamere en verantwoordelijke landbouw en help je het milieu te beschermen.

Wat zijn de verplichtingen voor bedrijven die gecertificeerd zijn met het biologische landbouw keurmerk?

Bedrijven die gecertificeerd zijn met het biologische landbouw keurmerk hebben diverse verplichtingen waar zij zich aan moeten houden. Deze verplichtingen hebben betrekking op het gehele productieproces, van de teelt van gewassen tot de verwerking en verkoop van producten. Hieronder volgen enkele belangrijke verplichtingen:

 1. Gebruik van natuurlijke meststoffen: In plaats van kunstmest moeten biologische boeren gebruik maken van natuurlijke meststoffen, zoals compost of dierlijke mest.
 2. Gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen: Biologische boeren mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken om ziektes en plagen te voorkomen of te bestrijden. In plaats daarvan moeten zij gebruik maken van natuurlijke methoden, zoals het inzetten van insecten die schadelijke insecten eten.
 3. Dierenwelzijn: Biologische veehouders moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van dierenwelzijn, zoals het bieden van voldoende ruimte en daglicht aan dieren, het verstrekken van biologisch voer en het beperken van transporttijden.
 4. Controle: Bedrijven die gecertificeerd zijn met het biologische landbouw keurmerk worden regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke instanties om te controleren of zij zich houden aan de eisen voor biologische landbouw.
 5. Etikettering: Producten die gecertificeerd zijn met het biologische landbouw keurmerk moeten voorzien zijn van het keurmerk en informatie over de herkomst van het product.

Kortom, bedrijven die gecertificeerd zijn met het biologische landbouw keurmerk hebben diverse verplichtingen waar zij zich aan moeten houden om te garanderen dat hun producten echt biologisch zijn. Door deze verplichtingen wordt de duurzaamheid en verantwoordelijkheid van de biologische landbouw gewaarborgd.

Welke controles voeren instanties uit om te bepalen of bedrijven aan de eisen voor het behalen van het biologische landbouw keurmerk voldoen?

Instanties zoals Skal Biocontrole in Nederland voeren verschillende controles uit om te bepalen of bedrijven aan de eisen voor het behalen van het biologische landbouw keurmerk voldoen. Hieronder volgen enkele voorbeelden van deze controles:

 1. Bedrijfsinspectie: Skal Biocontrole voert jaarlijks een bedrijfsinspectie uit bij biologische boeren en producenten om te controleren of ze voldoen aan de eisen voor biologische landbouw. Tijdens deze inspectie wordt gekeken naar onder andere gewasbescherming, bemesting, dierenwelzijn en voeding.
 2. Monstername: Om te controleren of er geen residuen van bestrijdingsmiddelen of andere ongewenste stoffen in de producten zitten, worden er monsters genomen van gewassen en producten.
 3. Administratieve controle: Naast fysieke inspecties wordt ook de administratie van de boerderij of producent gecontroleerd. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld facturen, certificaten en registraties.
 4. Onaangekondigde inspecties: Skal Biocontrole kan ook onaangekondigd langskomen bij een biologisch bedrijf om te controleren of alles nog steeds aan de eisen voldoet.
 5. Traceerbaarheid: Het is belangrijk dat biologische producten traceerbaar zijn, zodat er altijd nagegaan kan worden waar het product vandaan komt en hoe het geproduceerd is.

Al deze controles zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat producten met het biologische landbouw keurmerk ook daadwerkelijk aan de eisen voor biologische landbouw voldoen. Zo wordt de consument gegarandeerd dat ze een duurzaam en verantwoord product kopen.